image
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House
Restaurant D’ Tandoori House

Restaurant D’ Tandoori House

 

Be the first to review

Indian restaurant – 4.1 stars 471 reviews

273, Jalan Melaka Raya 3, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka, Malaysia

6062829262

 

All Reviews

0.0

0 reviews

NinjaFound

0.0

0 reviews

Google

0.0

0 reviews
image