Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu - NinjaFound.com - Your Trusted Local Guide
What
  • Bakery
  • Coffee Shop / Cafe
  • Food & Drink
  • Pub / Bar
  • Restaurant
  • Stores
Where

Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu

Be the first to review

这家老餐厅叫做垣记饭档,开在福胜兴茶室里头,已经经营了超过40年,算是吉隆坡最古老的餐厅之一了!每到午饭时间,这里一定大排长龙,迟来的话,通常要等上1个小时,所以外面的走廊摆了几张椅子,让客人可以坐着“痴痴的”等

Social Media Reviews
TripAdvisor – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu
Openrice – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu
ILoveMsiaFood – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu
Foursquare – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu
Burpple – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu

Food Bloggers Reviews
BangsarBabe – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu
PegasusKL – Kedai Kopi Hock Seng Hin 福勝興茶室 @Pudu

All Reviews

0.0

0 reviews

NinjaFound

0.0

0 reviews

Google

0.0

0 reviews